Paul Dirac Kimdir ? Hangi Çalışmaları Yapmıştır ?

 Paul Dirac kimdir ?

Paul Adrien Maurice Dirac, 8 ağustos 1902 yılında İngiltere' de doğmuştur. Dirac genel durgun yaşamıyla her zaman arkadaşlarının dikkatini çekerdi.Sosyal bir kişiliğe sahip değildi.

Dirac' ın çalışma alanı Teori fiziktir.  Kuantum mekaniği ve kuantum elektrodinamiği üzerine  bir çok çalışması oldu. Fermiyonların davranışlarını tanımlayan ve antimadde savını ilk ortaya atan bilim insanıdır. Albert Einstein tarafından ortaya atılan genel görelilik teoremine de bir çok desteği olmuştur.

Paul Dirac hangi çalışmaları yapmıştır ? 

Dirac,  1928 yılında pozitif yüklü elektronların varlığını savundu. Elektronların, elektrik ve manyetik alandaki hareketi için bir kuantum teorisi formüle etti. Bu Dirac Denklemi' ydi.


dirac denklemi paul dirac bilim anti parçacık elektron


Bu teoriye göre elektron, kendisi ile aynı kütleye sahip fakat ters işaretli bir anti parçacığa sahip olmalıydı. Bu anti parçacığın adı pozitrondur. Yani genel bir ifade ile Dirac denklemine göre her fermiyon (maddenin yapı taşı) parçacığına karşı anti bir anti parçacık vardır. Dirac'in ortaya attığı bu teoriler geçerliliğini halen koruyor.


dirac denklemi paul dirac anti parçacık


Kuantum atom teorisini  ilk geliştiren kişi olan Dirac,  1933 yılında Erwin Schrödinger ile  Nobel Fizik ödülünü paylaştı.

Dirac bu çalışmaları ile  parçacıklar ve alanları hakkında yeni bir düşünme biçimini ortaya çıkardı. Einstein ile aynı dönemde yaşamaları ve çalışmalarını aynı yönde götürmeleri kuantum fiziğini kısa sürede ileri bir seviyeye taşıdı. Bu çalışmalar daha sonralardan Einstein' ın Genel görelilik kuramında bahsedilen, Alexander Friedman tarafından modellenen Big Bang teorisi açıklamasına katkı sağladı.

Yorum Gönder

0 Yorumlar